Národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti

Cieľom portálu je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby.

S nami to bude MALINA!

ODHODLALI SME SA URÝCHLIŤ HĽADANIE RÝCHLEJ A ÚČINNEJ POMOCI

Je tu chvíľa, v ktorej máme čeliť najhorším dôsledkom choroby a bezvládnosti. Jedna z najťažších chvíľ života, v ktorej stojíme voči-zoči utrpeniu, bolesti i smrti.

Choroba je silná, ale človek silnejší, ak je pripravený praktickými prostriedkami zmierniť jej dôsledky. Odhodlali sme sa zjednodušiť a urýchliť posúdenie a hľadanie rýchlej a účinnej pomoci, zorientovať sa v spleti mnohých poskytovateľov a služieb. Príbuzní, poskytovatelia i samotní pacienti už ďalej nemôžu prežívať nepríjemné  pocity frustrácie, beznádeje a bezmocnosti, s ktorými sme sa sami stretávali roky a denne napriek tomu, že v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých sme skúsenými profesionálmi. Toto je náš cieľ. Sústredili sme svoje vedomosti, skúsenosti a s pomocou talentovaných partnerov sme pripravili unikátny  nástroj efektívnej pomoci vo chvíľach bezradnosti pre tých, ktorí chcú pomôcť, no nevedia ako. Užitočné informácie máme v pláne neustále rozširovať predovšetkým na základe Vašich podnetov a očakávaní.

Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí budovať ten najlepší manažment starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých ľudí v našej krajine. Presne taký, aký nielen potrebujú a očákavajú, ale aký si aj plne zaslúžia.

Váš tím portalmalina.sk