Rýchle informácie:

7562 počet miest
157 voľných miest
132 pobytových služieb
75 terénnych služieb

Potrebujete pomôcť?

+421 948 911 101

po - pia 9:00 - 13:00

Hľadáte opatrovateľa?

Navštívte www.domelia.sk

Ambasádorstvo projektu

Kristína Svarinská

ambasádorka projektu

Viac informácií nájdete na podstránke "Náš tím".

Partneri

ZSS Slnečný dom, n.o. a
Ošetrovateľské centrum s.r.o.

Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 2014
Víťaz Via Bona Slovakia 2016

iniciátor a zriaďovateľ projektu

Predmetom spolupráce je poskytnutie informácií potrebných pre vývoj portálu a implementáciu rýchlej navigácie v oblasti posúdenia potreby pokračujúcej starostlivosti a nájdenia vhodného poskytovateľa pre zabezpečenie tejto starostlivosti. Portál je výsledkom zostaveným na základe skúseností z praxe, v ktorej sa poskytovatelia denne stretávajú s ľuďmi hľadajúcimi vhodné zariadenie pre svojho blízkeho, pričom partneri podporujú myšlienky potreby rozvoja a inovácií v oblasti starostlivosti o pacientov v starobe, chorobe a bezvládnosti, myšlienky potreby rozvoja etických prístupov v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých a upriamovanie pozornosti širokej verejnosti na narastajúci problém nedostatočného zabezpečenia kvalitnej starostlivosti o dlhodobo chorých a bezvládnych občanov SR.

www.osetrovatelskecentrumhe.sk

Asociácia na ochranu
práv pacientov SR, o.z.

Viac informácií na https://aopp.sk/

SLOVENSKÝ PACIENT, o.z.

Viac informácií na https://www.slovenskypacient.sk/
logo

Infora

Infora je informačné fórum venované zdravotne znevýhodneným a ich rodinám. Jej cieľom je spojiť ľudí s podobnými problémami, aby si mohli odovzdávať rady, skúsenosti a navzájom sa podporovať. Partner podporuje myšlienku portálu, nakoľko sa často stretáva so situáciou, že zdravotne znevýhodnení alebo ich blízki hľadajú dostupné riešenie v prípade zhoršenia zdravotného stavu a bezvládnosti.

logo

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.

Viac informácií na https://vszp.sk/
logo

Domelia

Domelia je najväčší portál s ponukou služieb pre domácnosti na Slovensku. Jej cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorá si navzájom pomáha v domácnostiach, a byť alternatívou pre tých, ktorí si chcú privyrobiť svojimi zručnosťami, ako napríklad starostlivosť o domácnosť, opatrovanie detí, seniorov a ŤZP ... Sprostredkuje aj výpomoc pri ošetrovateľskej alebo paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí.

Viac informácií na https://www.domelia.sk/o-nas